Právní služby

Real estate

V oblasti práva nemovitostí poskytujeme našim klientům, právnickým či fyzickým osobám, ať již v postavení strany prodávající či strany kupující, v postavení pronajímatele či nájemce, kvalifikované právní poradenství.

Primárně se zaměřujeme na spolupráci s realitními kancelářemi, samostatnými realitními makléři, developery či investičními společnostmi, kterým zajišťujeme komplexní právní servis nejenom co se týče převodu vlastnického práva k nemovitým věcem.

Standardem naší advokátní kanceláře je poskytování právních služeb v jazyce italském, anglickém a českém.


GDPR

V současné době nabízíme klientům na úseku nakládání s osobními údaji primárně právní poradenství zaměřené na

  • revizi provedené implementace povinností dle GDPR norem;
  • zajištění výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů;
  • právního poradenství při vedení administrativní GDPR agendy; a
  • compliance, tedy dohled nad dodržováním právních norem.

Správa a vymáhání pohledávek

Naše advokátní kancelář má dlouhodobé zkušennosti v oblasti správy a vymáhání pohledávek.

Našimi klienty jsou jak jednotlivci, podnikatelé, mající pohledávky vzniklé z důvodu jejich obchodní činnosti tak i inkasní společnosti či poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, kterým poskytujeme komplexní a odborný právní servis spočívající ve správě svěřených pohledávek, vyhodnocování pravidelném monitoringu bonity dlužníka, samotném vymáhání pohledávek v předžalobní fázi a zastupování klienta v soudním, exekučním či insolvenčním řízení.

Oddlužení

- vypracování a podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na oddlužení formou splátkového kalendáře

Služba advokáta není ZDARMA, nicméně za vypracování a podání insolvenčního návrhu na pořátku NIC NEPLATÍTE. Odměna advokáta činí 4 000,- Kč a bude uhrazena až po zahájení insolvenčního řízení ze strany insolvenčního soudu,