Právní služby

Real estate

V oblasti práva nemovitostí poskytujeme našim klientům, právnickým či fyzickým osobám, ať již v postavení strany prodávající či strany kupující, v postavení pronajímatele či nájemce, kvalifikované právní poradenství.

Primárně se zaměřujeme na spolupráci s realitními kancelářemi, samostatnými realitními makléři, developery či investičními společnostmi, kterým zajišťujeme komplexní právní servis nejenom co se týče převodu vlastnického práva k nemovitým věcem.

Standardem naší advokátní kanceláře je poskytování právních služeb v jazyce italském, anglickém a českém.


GDPR

V současné době nabízíme klientům na úseku nakládání s osobními údaji primárně právní poradenství zaměřené na

  • revizi provedené implementace povinností dle GDPR norem;
  • zajištění výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů;
  • právního poradenství při vedení administrativní GDPR agendy; a
  • compliance, tedy dohled nad dodržováním právních norem.

Správa a vymáhání pohledávek

Naše advokátní kancelář má dlouhodobé zkušennosti v oblasti správy a vymáhání pohledávek.

Našimi klienty jsou jak jednotlivci, podnikatelé, mající pohledávky vzniklé z důvodu jejich obchodní činnosti tak i inkasní společnosti či poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, kterým poskytujeme komplexní a odborný právní servis spočívající ve správě svěřených pohledávek, vyhodnocování pravidelném monitoringu bonity dlužníka, samotném vymáhání pohledávek v předžalobní fázi a zastupování klienta v soudním, exekučním či insolvenčním řízení.

Pronájem sídla obchodní společnosti

Nabízíme pronájem sídla v námi vlastněných nemovitostech pro účely jeho zápisu do obchodního rejstříku.

Samozřejmostí je služba přebírání a přeposílání pošty doručené na adresu sídla Vaší společnosti.

Fallimento delle società

Un supporto legale integrato capace di seguire ogni fase patologica della gestione aziendale.

I nostri avvocati sono specializzati nella procedura fallimentare.

Il nostro studio legale offre ai clienti un'assistenza professionale per quello che riguarda l'evalutazione dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, la presentazione della domanda per avviare una procedura concorsuale e la rappresentanza legale del cliente nel processo falliemntare.