Mgr. Martin VOLEJNÍK, advokát

T +420 774 191 262
E volejnik@akvolejnik.cz

Overview

samostatný advokát zapsaný u České advokátní komory pod ev. číslem 18029.

Martin poskytuje právní poradenství ve všech oblastech práva České republiky, se zvláštím zaměřením na právo občanské - správu a vymáhání pohledávek, zastupování klientů před soudy v občanskoprávních řízeních, insolvenční právo, právo obchodních korporací a právo nemovitostí. S ohledem na mezinárodní klientelu může Martin nabídnout zkušennosti co se týče právních vztahů s tzv. přeshraničním prvkem.

V průběhu studia pracoval na pozici právního asistenta v advokátní kanceláři Hogan Lovells (Prague) LLP. Po ukončení studia nastoupil jako advokátní koncipient do advokátní kanceláře Mgr. Martina VOLDŘICHA, kde pracoval na pozici advokátního koncipienta.

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Absolvent 2010).
Università degli Studi di Roma Tre (Diplomová práce 2009).
Università degli Studi di Bologna (Erasmus Programme 2008).

Jazyky

český
italský
anglický

dott. Andrea Gagliardo, advokátní koncipient

T +39 340 3201262
E gagliardo@akvolejnik.cz

Andrea je hostující advokátní koncipient zaměřující se na obhajobu klientů v trestním řízení.

Mgr. Martin Voldřich, advokát

Martin je spolupracujícím advokátem naší kanceláře.

Martinovou specializací je zejména právo obchodních korporací, právo nemovitostí a trestní právo.