Milostivé léto pro dlužníky

KDO MŮŽE tzv. MILOSTIVÉHO LÉTA VYUŽÍT?

Milostivého léta mohou využít dlužníci - fyzické osoby, kteří mají dluh vůči státu vymáhaný soudním exekutorem.

V ČEM VÝHODA SPOČÍVÁ?

Dlužník, resp. povinný v exekuci se může rychle zbavit svých dluhů pouze zaplacením dlužné jistiny exekučně vymáhané pohledávky a nákladů exekuce, které činí 750,- Kč plus případné DPH.

V případě, že dlužník splatí svůj dluh na jistině a nákladech exekuce nejpozději do 28. 01. 2022, bude exekuce zastavena a exekutor rozhodne o osvobození dlužníka od placení úroku z prodlení, penále a/nebo veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících jistinu dluhu.

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

V případě Vašeho zájmu o poskytnutí právního poradenství za účelem zbavit se Vašich dluhů prostřednictvím institutu Milostivého léta se na nás, prosím, kdykoliv obracejte: tel.: +420 774 191 262, e-mail: volejnik@akvolejnik.cz

Právních služeb naší advokátní kancláře spočívajících v posouzení Vašeho případu a následném právním zastoupení Vaší osoby v řízení před příslušným exekutorským úřadem můžete využít za paušální odměnu 5 000,- Kč, která zahrnuje veškeré právní služby poskytnuté v dané věci.

UŽITEČNÉ ODKAZY

  • https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/
  • https://www.ceska-justice.cz/2021/10/v-cesku-zacina-milostive-leto-pro-dluzniky-mohou-se-za-tri-mesice-oddluzit/
  • https://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/verejnopravni-milostive-leto-zjednoduseny-pravni-vyklad