Servizi legali

Real estate

V oblasti práva nemovitostí poskytujeme našim klientům, právnickým či fyzickým osobám, ať již v postavení strany prodávající či strany kupující, v postavení pronajímatele či nájemce, kvalifikované právní poradenství.

Primárně se zaměřujeme na spolupráci s realitními kancelářemi, samostatnými realitními makléři, developery či investičními společnostmi, kterým zajišťujeme komplexní právní servis nejenom co se týče převodu vlastnického práva k nemovitým věcem.

Standardem naší advokátní kanceláře je poskytování právních služeb v jazyce italském, anglickém a českém.


GDPR

V současné době nabízíme klientům na úseku nakládání s osobními údaji primárně právní poradenství zaměřené na

  • revizi provedené implementace povinností dle GDPR norem;
  • zajištění výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů;
  • právního poradenství při vedení administrativní GDPR agendy; a
  • compliance, tedy dohled nad dodržováním právních norem.

Správa a vymáhání pohledávek

Naše advokátní kancelář má dlouhodobé zkušennosti v oblasti správy a vymáhání pohledávek.

Našimi klienty jsou jak jednotlivci, podnikatelé, mající pohledávky vzniklé z důvodu jejich obchodní činnosti tak i inkasní společnosti či poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, kterým poskytujeme komplexní a odborný právní servis spočívající ve správě svěřených pohledávek, vyhodnocování pravidelném monitoringu bonity dlužníka, samotném vymáhání pohledávek v předžalobní fázi a zastupování klienta v soudním, exekučním či insolvenčním řízení.

Oddlužení

- vypracování a podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na oddlužení formou splátkového kalendáře

Služba advokáta není ZDARMA, nicméně za vypracování a podání insolvenčního návrhu na pořátku NIC NEPLATÍTE. Odměna advokáta činí 4 000,- Kč a bude uhrazena až po zahájení insolvenčního řízení ze strany insolvenčního soudu,

La difesa penale

La rappresentanza del cliente in qualità del presunto attore del reato in tutte le fasi della procedura penale.

La rappresentanza del soggetto danneggiato.