Kontaktujte nás: +420 774 191 262 | volejnik@akvolejnik.cz

Druhy odměn za poskytované právní služby

Smluvní odměna - hodinová sazba

Po předchozí dohodě s klientem účtujeme na základě níže uvedených hodinových sazeb, které reflektují služební věk právníků, kteří se věnovali předmětné věci:

Partner/advokát                                                 2 300,- Kč / á hod.

Advokátní koncipient                                         1 700,- Kč / á hod.

Administrativní pracovník                                     900,- Kč / á hod.

Smluvní odměna - paušál

Stálým klientlům nabízíme poskytování právních služeb za zvýhodněné ceny, a to prostřednictvím ujednaného měsíčního paušálu.

Kupříkladu:

  • 5 225,- Kč měsíčně zahrnuje 2,75 hodin právních služeb měsíčně (a tedy odpovídá zvýhodněné hodinové sazbě 1 900,- Kč/á hod.);
  • 9 775,- Kč měsíčně zahrnuje 5,75 hodin právních služeb měsíčně (a tedy odpovídá zvýhodněné hodinové sazbě 1 700,- Kč/á hod.); a
  • 14 625,- Kč měsíčně zahrnuje 9,75 hodin právních služeb měsíčně (a tedy odpovídá zvýhodněné hodinové sazbě 1 500,- Kč/á hod.).

Nepodnikajícím fyzickým osobám, subjektům neziskového sektoru či právním subjektům, jejichž hlavní předmět činnosti je charakterizován veřejným záměrem, nabízíme možnost využívat právní služby poskytováné v rámci paušálu společně, tedy ve spojení s jejich partnerským subjektem tak, aby pro ně byla možnost stálého právního poradenství finančně dostupná.

Tarifní odměna

V případech, kdy nedojde mezi advokátem a klientem k dohodě ohledně odměny za poskytované právní služby, náleží advokátovi tzv. mimosmluvní odměna, počítaná dle advokátního tarifu, který je upraven vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb.

Platba prostřednictvím kryptoměn

Poskytnuté právní služby můžete uhradit také kryptoměnou Bitcoin.