Kontaktujte nás: +420 774 191 262 | volejnik@akvolejnik.cz

Právní poradenství - GDPR

V současné době nabízíme klientům na úseku nakládání s osobními údaji primárně právní poradenství zaměřené na revizi provedené implementace povinností dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ("GDPR") ze strany klientů, jakož i na poskytování právních služeb v souvislosti s vedením pravidelné interní GDPR agendy.

V obecné rovině se jedná o tyto právní služby:

  • výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů; alternativně pak
  • soustavný monitoring nakládání s osobními údaji ze strany klienta, včetně právního poradenství při vedení administrativní GDPR agendy ze strany klienta či její přímá správa zaměstnanci naší advokátní kanceláře; a
  • compliance, tedy dohled nad dodržováním právních norem ze strany klienta na úseku nakládání s osobními údaji, a to mimo jiné s ohledem na 3/4 roku praktických zkušeností od přijetí nařízení GDPR, upřesnění interpretace právních norem dle nařízení GDPR prostřednictvím výkladových stanovisek, doporučení dozorového orgánu či názorů publikovaných v odborné literatuře, jakož i při vědomí přijetí národní legislativy.

V případě Vašeho zájmu se, prosím, obracejte přímo na Mgr. Martina Volejníka, advokáta, a to e-mailem: volejnik@akvolejnik.cz, telefonicky: +420 774 191 262, či prostřednictvím webového formuláře: https://www.akvolejnik.cz/https-goo-gl-maps-6uq8bx7vecp2/.