Druhy odměn za poskytované právní služby

Smluvní odměna - hodinová sazba

Po předchozí dohodě s klientem účtujeme na základě ujednané hodinové sazby, která obvykle činí 2 500,- Kč/á hod. s tím, že je účtována každá započatá 1/4 hodina.

Advokát není plátcem DPH.

Smluvní odměna - paušální

Po dohodě s klientem je možné účtovat odměnu paušální, která spočívá v poskytnutí veškerých právních služeb v dané záležitosti za předem ujednanou částku.

Účtování způsobem paušální odměny je výhodná také pro stálé klienty, kteří mohou v rámci ujednaného měsíčního paušálu využít určitý objem právních služeb za výhodnější cenu.

Success Fee

nebo-li tzv. odměna z úspěchu, spočívající v určení odměny advokáta procentuálním podílem z úspěšně vymožené částky, resp. plnění, které klient v konkrétním případě obdržel.

Tarifní odměna

V případech, kdy nedojde mezi advokátem a klientem k dohodě ohledně odměny za poskytované právní služby, náleží advokátovi tzv. mimosmluvní odměna, počítaná dle advokátního tarifu, tj. vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb.

Pro Bono - bezplatná právní pomoc

V naší kanceláři jsme si vědomi, že ve společnosti existují osoby či korporace, které si z důvodů nízkých příjmů či omezených majetkových poměrů nemohou právní pomoc dovolit a běžně tak dochází k ohrožení a negativním zásahům do jejich práv, ke kterým by v mnoha případech dojít nemuselo.

Neboť se ztotožňujeme s nutností zajistit přístup všech občanů bez rozdílu k právní pomoci, rozhodli jsme se nabídnout naše znalosti subjektům, které právní pomoc potřebují a v daný okomžik si ji nemohou dovolit, a přispět tak k prosazování práva a spravedlnosti ve společnosti, ve které sami žijeme a pracujeme.

Každé pondělí mezi 17:00 a 18:00 je vyhrazeno bezplatnému poskytování právních služeb potřebným občanům. Pro rezervaci termínu nás, prosím, kontaktujte.